Cel na 2020: +10%

We wpisie z 5 stycznia 2019 roku, ogłaszałem postanowienia noworoczne na 2019 rok, czyli: oszczędzam 10% wypłaty i próbuję osiągnąć 10% zysku. Miło mi poinformować, że rok 2019 zakończyłem na +28,8% oszczędności wypłat oraz +13,9% zysku, tym samym spełniając zeszłoroczne, noworoczne cele.

Największym udziałem w portfelu były metale szlachetne (38%), a ich cena w 2019 roku powędrowała o +20% dla złota i +17% dla srebra. Gdyby tylko i wyłącznie ich cena wzrosła, a cena pozostałych aktywów utrzymała się na identycznym poziomie, zysk byłby na poziomie zaledwie 6%. Kolejną dużą częścią portfela są obligacje skarbowe (25%), których rentowność to około 3% oraz obligacje korporacyjne (10% udział), które w 2019 roku miały rentowność na poziomie aż 8% (wzrost ceny oraz wysokie odsetki). Akcje natomiast dały zarobić +22%.

Na rok 2020 ponawiam zeszłoroczne cele: oszczędzam 10% wypłaty i próbuję osiągnąć 10% zysku (lub więcej).

Zadbaj o swoją emeryturę TERAZ!!!

W niedawnym wpisie wyjaśniałem temat średniej, mediany i dominanty płac. Typowe wynagrodzenie w Polsce na rękę (netto) to około 1740 zł. Stopa zastąpienia w Polsce wynosi 38,6%. Przechodząc na emeryturę wysokość świadczenia to 38,6% ostatniej wypłaty w pracy, co oznacza około 1740 zł*38,6%, czyli 670 zł do ręki. Przy dwuprocentowej inflacji za 30 lat wartość tych pieniędzy spada do 370 zł (wartości dzisiejszych pieniędzy). Drugim istotnym czynnikiem przemawiającym za niską emeryturą lub jej brakiem jest postępujące starzenie się społeczeństwa, a tym samym pogarszające się wpływy do ZUSu. Musimy sami zadbać o swoją emeryturę i to już teraz!

Czytaj dalej „Zadbaj o swoją emeryturę TERAZ!!!”

BETAW20TR – nowy ETF na GPW

W dniu dzisiejszym (7 stycznia 2019 r.) na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutował nowy ETF na polski indeks WIG20. Jest to czwarty ETF dostępny na GPW, po tych już dostępnych na indeksy WIG20, DAX (Niemcy)  i SP500 (USA). Od swojego poprzednika na WIG20 odróżniają go litery “TR”, czyli “Total Return”, co oznacza, że będzie on także uwzględniał dywidendy.

ETFy (exchange traded funds) to fundusze inwestycyjne notowane na giełdach, których podstawowym celem jest odzwierciedlanie zachowania indeksów bazowych, w tym przypadku WIG20 Total Return (W20TR). Ceny jednostek ETFów rosną i maleją razem z wahaniami cen indeksu, na którym się opierają. Jedna jednostka funduszu oznaczonego BETAW20TR zadebiutowała dziś z ceną 38,03 PLN (1/60 wartości WIG20). 

Jak już wiemy, od tego roku Polacy będą oszczędzać na swoje emerytury w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w ramach których 50% kapitału ma być inwestowane dwadzieścia największych spółek (czyli WIG20). Dlatego nowy ETF BETAW20TR może okazać się atrakcyjnym aktywem w najbliższych latach.