Książki o inwestowaniu

Najważniejszą rzeczą w inwestowaniu (a nawet spekulowaniu) jest wiedza. Zarówno wiedza o tym jak działa rynek finansowy,  czym są papiery wartościowe i od czego zależy ich cena, czy jak wycenić potencjał spółki akcyjnej. Poniżej kilka (posiadanych i przeczytanych przeze mnie) wybranych propozycji książkowych o inwestowaniu.

Podstawy inwestowania znajdziemy w książce Adama Zaręby pt. “Giełda”.

https://maklerska.pl/produkt/gielda-podstawy-inwestowania-wydanie-iii-zaktualizowane/ref/kupujeaktywapl/

Zaawansowana pozycja — ale jednak podstawowa biblia — dla inwestorów to książka pt. ” Inwestycje”.

https://maklerska.pl/produkt/inwestycje-instrumenty-finansowe-aktywa-niefinansowe-ryzyko-finansowe-inzynieria-finansowa/ref/kupujeaktywapl/

https://maklerska.pl/produkt/zawod-inwestor-gieldowy-nowe-ujecie/ref/kupujeaktywapl/

https://maklerska.pl/produkt/inteligentny-inwestor-najlepsza-ksiazka-o-inwestowaniu-wartosciowym/ref/kupujeaktywapl/

https://maklerska.pl/produkt/najtwardsza-waluta-swiata-czyli-dlaczego-warto-inwestowac-w-zloto/ref/kupujeaktywapl/

https://maklerska.pl/produkt/catalyst-odkryj-rynek-obligacji/ref/kupujeaktywapl/

https://maklerska.pl/produkt/zwieksz-swoj-finansowy-iq/ref/kupujeaktywapl/