Mediana, średnia i dominanta płac 2023 (oszacowania) oraz limity IKE i IKZE

Na początku 2019 roku przedstawiłem Państwu analizę wynagrodzeń w Polsce, w tym temat mediany, średniej i dominanty płac, a także wartości netto–brutto. Na podstawie nowych danych (rozporządzeń rządu) poniżej przedstawiam spodziewane ich wartości w 2023 roku. Analogiczna analiza za rok 2020 jest dostępna w tym wpisie, za rok 2021 w tym wpisie, natomiast za rok 2022 w tym wpisie.

Limity 2023:  IKE 20805 zł — IKZE 8322 zł (lub 12843 zł)

Pod koniec października 2022 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało limity wpłat na konta IKE i IKZE na 2023 rok. Wynoszą one:

    • 20805 zł dla IKE
    • 8322 zł  dla IKZE
    • 12483 zł  dla IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność  gospodarczą
      (Monitor Polski z 24-25 października 2022 roku wpisy poz. 1006 oraz 1008).

Z kolei w ustawie o IKE i IKZE czytamy “Art. 13. 1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok…” oraz “Art. 13a. 1. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok…” a także “Art. 13a. 1a. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (…) nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego…”

Z powyższych faktów (opublikowanych limitów i ustawy) jasno wynika co o średnim wynagrodzeniu w 2023 roku myśli rząd. Jeśli podzielimy limit IKE — 20805 zł przez 3 i/lub podzielimy limit IKZE — 8322 zł przez 1,2 (oraz 12843 zł przez 1,8) to otrzymamy przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w 2023 roku wynoszące 6935 zł. Jest to wzrost o 1013 zł (o 17,1%!!!) z oszacowanych 5922 zł w 2022 roku.

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku wyniesie 6935 zł brutto  i 5058 zł netto (prognoza).

Jak ma się ta liczba do typowej płacy w Polsce i ile zostanie nam w portfelu? W tym artykule wyjaśniłem znaczenie średniej, mediany i dominanty płac. Używając przeliczników w nim zawartych rok 2023 zapowiada się następująco:

Płace w Polsce w 2023 roku (prognoza)

brutto netto (do ręki)
średnia płaca 6935 zł 5058 zł
mediana 5617 zł 4159 zł
dominanta 3328 zł 2598 zł

Wygląda więc na to, że najczęściej występującą płacą w Polsce w 2023 roku będzie kwota około 2598 zł netto (do ręki). To oznacza wzrost tej kwoty o ponad 500 zł w stosunku do 2022 roku. Połowa pracujących ludzi zarobi mniej niż 4159 zł netto, natomiast druga połowa więcej niż 4159 zł netto.

Wynagrodzenie minimalne: 3490 zł i 3600 zł brutto

Z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł brutto (około 2709 zł na rękę) od stycznia oraz 3600 zł brutto (około 2784 zł na rękę) od lipca 2023 roku. Ustala ono także minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł brutto (około 17,70 zł na rękę) od stycznia 2023 roku oraz 23,50 zł brutto (około 18,17 zł na rękę) od lipca tegoż roku.

Jedna odpowiedź do “Mediana, średnia i dominanta płac 2023 (oszacowania) oraz limity IKE i IKZE”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.