Mediana, średnia i dominanta płac 2024 (oszacowania) oraz limity IKE i IKZE

Na początku 2019 roku przedstawiłem Państwu analizę wynagrodzeń w Polsce, w tym temat mediany, średniej i dominanty płac, a także wartości netto–brutto. Na podstawie nowych danych (rozporządzeń rządu) poniżej przedstawiam spodziewane ich wartości w 2023 roku. Analogiczna analiza za rok 2020 jest dostępna w tym wpisie, za rok 2021 w tym wpisie, za rok 2022 w tym wpisie, natomiast za rok 2023 w tym wpisie.

Limity 2024:  IKE 23472 zł — IKZE 9388,80 zł (lub 14083,20 zł)

Na początku grudnia 2023 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało limity wpłat na konta IKE i IKZE na 2023 rok. Wynoszą one:

    • 23472 zł dla IKE
    • 9388,80 zł  dla IKZE
    • 14083,20 zł  dla IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność  gospodarczą
      (Monitor Polski z 6 grudnia 2023 roku, wpisy poz. 1348 oraz 1339).

Z kolei w ustawie o IKE i IKZE czytamy “Art. 13. 1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok…” oraz “Art. 13a. 1. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok…” a także “Art. 13a. 1a. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (…) nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego…”

Z powyższych faktów (opublikowanych limitów i ustawy) jasno wynika co o średnim wynagrodzeniu w 2024 roku myśli rząd (w projekcie ustawy budżetowej zapisane jest 7824 zł). Jeśli podzielimy limit IKE — 23472 zł przez 3 i/lub podzielimy limit IKZE — 9338,80 zł przez 1,2 (oraz 14083,20 zł przez 1,8) to otrzymamy przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w 2024 roku wynoszące 7824 zł. Jest to wzrost o 889 zł (o 12,8%) z oszacowanych 6935 zł w 2023 roku.

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku wyniesie 7824 zł brutto  i 5706 zł netto (prognoza).

Jak ma się ta liczba do typowej płacy w Polsce i ile zostanie nam w portfelu? W tym artykule wyjaśniłem znaczenie średniej, mediany i dominanty płac. Używając przeliczników w nim zawartych rok 2024 zapowiada się następująco:

Płace w Polsce w 2024 roku (prognoza)

brutto netto (do ręki)
średnia płaca 7824 zł 5706 zł
mediana 6337 zł 4692 zł
dominanta 3755 zł 2931 zł

Wygląda więc na to, że najczęściej występującą płacą w Polsce w 2024 roku będzie kwota około 2931 zł netto (do ręki). To oznacza wzrost tej kwoty o 333 zł w stosunku do 2023 roku. Połowa pracujących ludzi zarobi mniej niż 4692 zł netto, natomiast druga połowa więcej niż 4692 zł netto.

Wynagrodzenie minimalne: 4242 zł i 4300 zł brutto

Z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł brutto (około 3292 zł na rękę) od stycznia 2024 roku oraz 4300 zł brutto (około 3325 zł na rękę) od lipca 2024 roku. Ustala ono także minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł brutto (około 21,50 zł na rękę) od stycznia 2024 roku oraz 28,10 zł brutto (około 21,73 zł na rękę) od lipca tegoż roku.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.