Mediana, średnia i dominanta płac 2021 (oszacowania) oraz limity IKE i IKZE

Na początku 2019 roku przedstawiłem Państwu analizę wynagrodzeń w Polsce, w tym z temat mediany, średniej i dominanty płac, a także wartości netto–brutto. Na podstawie nowych danych (rozporządzeń rządu) poniżej przedstawiaµm spodziewane ich wartości w 2021 roku. Identyczna analiza za rok 2020 jest dostępna w tym wpisie, natomiast za 2022 rok tutaj.

Limity 2020: IKE 15777 zł, IKZE 6310,80 zł (lub 9466,20 zł)

W połowie listopada 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało limity wpłat na konta IKE i IKZE na 2021 rok. Wynoszą one 15777 zł dla IKE oraz 6310,80 zł lub 9466,20 zł dla osob prowadzących pozarolniczą działalność dla IKZE (Monitor Polski z 18-19 listopada 2020 r. wpisy poz. 1057 oraz 1059). W stosunku do roku 2020 roku limity te ledwie drgnęły w górę — limity w 2020 roku to 15681 zł i 6272,40 zł.

Z kolei w ustawie o IKE i IKZE czytamy “Art. 13. 1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok…” oraz “Art. 13a. 1. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok…” a także “Art. 13a. 1a. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (…) nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego…”

Z powyższych faktów (opublikowanych limitów i ustawy) jasno wynika co o średnim wynagrodzeniu w 2021 roku myśli rząd. Jeśli podzielimy limit IKE — 15777 zł przez 3 i/lub podzielimy limit IKZE — 6310,80 zł przez 1,2 (oraz 9466,20 zł przez 1,8) to otrzymamy przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w 2021 roku wynoszące 5259 zł. Jest to wzrost z oszacowanego 5227 zł w 2020 roku, czyli o 32 zł.

Średnie wynagrodzenie w 2021 roku wyniesie 5259 zł brutto (prognoza).

Jak ma się ta liczba do typowej płacy w Polsce i ile zostanie nam w portfelu? W tym artykule wyjaśniłem znaczenie średniej, mediany i dominanty płac. Używając przeliczników w nim zawartych rok 2021 zapowiada się następująco:

Płace w Polsce w 2021 roku (prognoza)

brutto netto (do ręki)
średnia płaca 5259 zł 3813 zł
mediana 4260 zł 3089 zł
dominanta 2524 zł 1830 zł

Wygląda więc na to, że najczęściej występującą płacą w Polsce w 2021 roku będzie około 1830 zł netto (do ręki). Połowa pracujących ludzi zarobi mniej niż 3089 zł netto, natomiast druga połowa więcej niż 3089 zł netto.

Z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł brutto (około 2030 zł na rękę) oraz ustala minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł brutto (około 13,27 zł na rękę).

2 odpowiedzi na “Mediana, średnia i dominanta płac 2021 (oszacowania) oraz limity IKE i IKZE”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.