Dywidenda z PZU: 0zł czy 4 zł?

PZU to jedna z największych spółek notowanych na GPW, co do zasady dzieląca się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami. Wypłata zysków za 2019 rok w roku 2020 została zablokowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z COVID-19. Czy PZU podzieli się zyskiem w kolejnych latach?

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) S.A. stanowi jednostkę dominującą w Grupie Kapitałowej PZU S.A. Całościwo grupę tę tworzą także inne jednostki (tzw. udziały niekontrolujące), w tym Grupa Kapitałowa PEKAO S.A., Grupa Kapitałowa Alior banku, PZU Życie, itd. Sama spółka PZU S.A. wnosi około 60% zysku netto do Grupy Kapitałowej PZU S.A., pozostałą częć zysków wnoszą inne jednostki.

Samo PZU S.A. prowadzi — mocno upraszczając — bardzo prosty biznes. Przychody PZU stanowią składki od 22 milionów ubiezpieczonych osób (ubezpieczenia od majątku, czy życia) w pięciu krajach.  W latach 2018–2019 przychody całej Grupy Kapitałowej PZU (PZU S.A. + PEKAO + Alior + …) oscylowały w okolicach 40 miliardów zł rocznie. Kosztami natomiast są wypłaty odszkodowań (około 15 miliardów zł rocznie), koszty sprzedaży (około 3 miliardy zł rocznie), czy koszty prowadzenia działalności (około 5 miliardów zł rocznie). Zysk netto Grupy Kapitałowej PZU (na czysto po podatkach) oscyluje w okolicach 4–5 miliardów zł rocznie, natomiast zysk netto PZU S.A. to około 3,0 mld zł, co daje około 2,60 zł zysku na jedną akcję.

Polityka Dywidendowa

Zysk netto może być spożytkowany przez spółkę na kilka sposobów. Jednym z nich jest wypłata dywidendy. Każda osoba, czy spółka, posiadająca akcje PZU ma prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku. To jak zysk zostanie podzielony ustalane jest na Walnym Zebraniu Akcjonariuszy (WZA) i zgodnie z obwiązującą polityką dywidendową spółki. Część polityki dywidendowej PZU prezentuje się następująco: “…nie mniej niż 50% zysku netto podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy; pozostała część zostanie wypłacona w ramach rocznej dywidendy lub powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) w przypadku realizacji w danym roku istotnych nakładów związanych z realizacją założeń Strategii Grupy PZU, w tym w szczególności w ramach transakcji fuzji i przejęć …”

Zysk netto grupy kapitałowej (Grupa PZU; 5–6 mld zł) i zysk netto jednostki dominującej (PZU S.A.; ~3,0 mld zł) to dwie rózne sprawy i należy na to zwracać uwagę analizując sprawozdania finansowe pod kątem dywidendy. Efektywnie w postaci dywidendy wypłacane było 75-100% zysku PZU  S.A. , zaś średnia dywidenda PZU S.A. z ostatnich 10 lat to 2,60 zł na akcję.

Zyski

Zyski w 2020 roku są mocno poturbowane, pośrednio przez COVID-19. Po pierwsze wydaje się, że Grupa Kapitałowa PZU mocno przepłaciła za swoje pakiety akcji Aliora i PEKAO, i należało utratę ich wartości uwzględnić w wyniku finansowym (zysku netto). Odpisano około 1,3 mld zł, czyli o tyle pomniejszono zysk netto. Drugą sprawą jest zakup przez PZU obligacji rządowych (koronawirusowych) na blisko 2 miliardy zł.

Zysk za trzy kwartały 2020 roku dla spółki PZU to 1,2 mld zł i uwzględnia już odpisy PEKAO i Alior banku. Nominalnie w czwartym kwartale można spodziewać się około 800 mln zysku netto, co łącznie dałoby kwotę zysku netto 2,0 mld zł. Pytanie pozostaje czy właśnie te 2 mld zł zysku zostaną zaksięgowane jako “zużyte” na zakup obligacji (za 2 mld zł), czy jednak ten koszt zostanie jakos proporcjonalnie rozłożony w grupie kapitałowej.

Poniżej prezentuję wykresy zysku netto i dywidendy PZU S.A. Czerwone kropki to dane wyczytane ze sprawozdań finansowych PZU S.A. Czerwona linia pokazuje najlepszy model pasujacy do danych. Zarówno wzrost zysku netto, jak i dywidendy to 3,8% rok do roku. Niebieskie linie to 2000 modeli przebiegających przez czerwone punkty — jest to symulacja Monte Carlo, gdzie pod uwagę wzięto kowariancje pomiędzy parametrami modelu. Upraszczając — im więcej niebieskich przecinających się linii (bardziej niebieski kolor) tym większe prawdopodobieństwo zysku lub dywidendy na tym poziomie.

Raportowany zysk netto spółki PZU S.A. (czerwone punkty), najlepszy model opisujący dane (czerwona linia) oraz 2000 realizacji modelu (niebieskie linie).
Dywidenda spółki PZU S.A. (czerwone punkty), najlepszy model opisujący dane (czerwona linia) oraz 2000 realizacji modelu (niebieskie linie).

Zgodnie z polityką dywidendową co najmniej 50% części zysku powinno być wypłacone w postaci dywidendy, chociaż częściej PZU wypłacało 75-100% zysku netto. Zróbmy teraz trzy możliwe scenariusze dotyczące przyszłych zysków i dywidend:

  1. cały zysk za 2020 rok został poświęcony na odpisy i zakup obligacji (wyjaśnione powyżej); do dyspozycji zostaje zysk zatrzymany z 2019 roku, dywidenda około 2,86 zł na akcję, przy 90% wypłacie zysku
  2. zysk za 2019 i 2020 rok wyniesie odpowiednio 2,7 i 2,0 mld zł, z czego odejmiemy 1,2 mld zł (60% z 2 mld zł na zakup obligacji), co daje 3,5 mld; wynikająca z tego dywidenda mogła by wynieść 3,65 zł na akcję przy 90% wypłacie zysku lub 4,05 zł przy 100% wypłacie zysku
  3. brak jakiejkolwiek dywidendy, a zyski przeznaczone będą na zakupy obligacji i przejęcia innych spółek.

Zarówno prezes PZU jak i dyrektor finansowy PZU potwierdzają jednak chęć wypłaty nawet 100% zysku w postaci dywidendy, ze względu na presję zatrzymanego zysku na wskaźniki finansowe PZU.

Co dalej?

Działalność PZU S.A. sama w sobie nie ucierpiała w wyniku koronawirusa. Przy tak dużej i stabilnej spółce można się spodziewać rocznych zysków netto w okolicach poziomu 2,5-3,0 mld zł. Zysk netto wspinał się o około 3,8% rok do roku, z okolic 2,1 mld zł w roku 2010 do 2,5 mld zł w roku 2019. Takie tempo wzrostu może przełożyć się na wypłaty dywidendy w zakresie 2,50 — 3,50 zł na akcję w kolejnych pięciu latach. I to jest dość optymistyczny scenariusz.

Negatywny scenariusz, przy nadal doskonałych osiągach PZU, jest związany z ingerencjami rządu, czyli głównego akcjonariusza w działalność spółki. Skoro Zarząd PZU jest tak na prawdę nominowany przez rząd, zarząd będzie skakać jak im rząd zagra. Niedawno rząd zagrał pieśń na temat poświęcenia zysku na zakup obligacji koronawirusowych. I to się może powtórzyć. Kolejne zagrożenia to wyjęcie zysku nowym podatkiem, a’la podatek bankowy lub podatek miedzowy (płacony przez KGHM). Trzecim zagrożeniem mogą być pomysły rządu na przejęcia innych spółek (np. Orlen przejmujący Energę, Ruch, itp., czy spółki energetyczne przejmujące kopalnie). Czwartym zagrożeniem są rekomendacje KNF.


Zawarte powyżej informacje nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.