Mediana, średnia i dominanta płac 2022 (oszacowania) oraz limity IKE i IKZE

Na początku 2019 roku przedstawiłem Państwu analizę wynagrodzeń w Polsce, w tym temat mediany, średniej i dominanty płac, a także wartości netto–brutto. Na podstawie nowych danych (rozporządzeń rządu) poniżej przedstawiam spodziewane ich wartości w 2022 roku. Identyczna analiza za rok 2020 jest dostępna w tym wpisie, natomiast za rok 2021 w tym wpisie. A rok 2023 prezentuję tutaj.

Limity 2022:  IKE 17766 zł — IKZE 7106,40 zł (lub 10659,60 zł)

W połowie listopada 2021 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało limity wpłat na konta IKE i IKZE na 2021 rok.
Wynoszą one

    • 17766 zł dla IKE
    • 7106,40 zł  dla IKZE
    • 10659,60 zł  dla IKZE dla osob prowadzących pozarolniczą działalność  gospodarczą
      (Monitor Polski z 18-19 listopada 2021 r. wpisy poz. 1062 oraz 1055).

Z kolei w ustawie o IKE i IKZE czytamy “Art. 13. 1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok…” oraz “Art. 13a. 1. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok…” a także “Art. 13a. 1a. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (…) nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego…”

Z powyższych faktów (opublikowanych limitów i ustawy) jasno wynika co o średnim wynagrodzeniu w 2022 roku myśli rząd. Jeśli podzielimy limit IKE — 17766 zł przez 3 i/lub podzielimy limit IKZE — 7106,40 zł przez 1,2 (oraz 10659,60 zł przez 1,8) to otrzymamy przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w 2022 roku wynoszące 5922 zł. Jest to wzrost o 663 zł (o 12,6%!!!) z oszacowanych 5259 zł w 2021 roku.

Średnie wynagrodzenie w 2022 roku wyniesie 5922 zł brutto  i 4294 zł netto (prognoza).

Jak ma się ta liczba do typowej płacy w Polsce i ile zostanie nam w portfelu? W tym artykule wyjaśniłem znaczenie średniej, mediany i dominanty płac. Używając przeliczników w nim zawartych rok 2022 zapowiada się następująco:

Płace w Polsce w 2022 roku (prognoza)

brutto netto (do ręki)
średnia płaca 5922 zł 4294 zł
mediana 4797 zł 3478 zł
dominanta 2842 zł 2061 zł

Wygląda więc na to, że najczęściej występującą płacą w Polsce w 2022 roku będzie kwota około 2061 zł netto (do ręki). To oznacza wzrost o 231 zł w stosunku do 2021 roku. Oznacza to, że połowa pracujących ludzi zarobi mniej niż 3478 zł netto, natomiast druga połowa więcej niż 3478 zł netto.

Wynagrodznie minimalne:  3010 zł brutto

Z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010zł brutto (około 2182 zł na rękę) oraz ustala minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł brutto (około 14,29 zł na rękę).

Jedna odpowiedź do “Mediana, średnia i dominanta płac 2022 (oszacowania) oraz limity IKE i IKZE”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.