Oszczędzaj z IKE i IKZE

Nadszedł czas na dokonanie wpłat na konta IKE i IKZE w roku 2021.

Limity 2021 (wpłaty do końca grudnia 2021 roku):

  • IKE – 15777 zł
  • IKZE – 6310,80 zł
  • IKZE – 9466,20 zł dla osob prowadzących pozarolniczą działalność  gospodarczą

Limity 2022 (wpłaty od stycznia 2022 roku):

  • IKE – 17766 zł
  • IKZE – 7106,40 zł
  • IKZE – 10659,60 zł  dla osob prowadzących pozarolniczą działalność  gospodarczą

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

IKE jest konstrukcją prawną umożliwiającą gromadzenie i pomnażanie kapitału w ramach różnych kont. Główną zaletą IKE jest całkowite zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Zachowujemy 100% zysku i jest to główny wabik przygotowany przez państwo, zachęcający obywateli do samodzielnego oszczędzania na własną emeryturę. Co ważne, środki wpłacone na IKE są pod naszą kontrolą (tak jak na koncie w banku), a nie pod kontrolą państwa (tak jak te w ZUSie).

Konta IKE występują w kilku postaciach, w zależności od tego kto prowadzi takie konto. A mogą to być banki, domy maklerskie, czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Każdy obywatel może założyć tylko jedno konto IKE (oraz jedno konto IKZE) i może na nie wpłacić w danym roku maksymalnie trzykrotność średniej płacy krajowej, a następnie w zależności od rodzaju konta, trzymać (lokata IKE) lub inwestować środki  (np. IKE Obligacje w PKO BP, rachunek maklerski IKE w mBanku, itp.).

Jest także potencjalny minus: bez podatku środki możemy wypłacić dopiero po ukończeniu 60 roku życia lub po wcześniejszym przejściu na emeryturę (ale obowiązuje ukończenie 55 lat). Dodatkowo środki muszą być wpłacane na IKE przez minimum pięć lat lub co najmniej połowa wpłat powinna zostać dokonana wcześniej niz pięć lat przed terminem wypłaty. Oczywiście środki możemy w razie potrzeby wypłacić wcześniej, jednak zapłacimy wtedy podatek 19% od uzyskanych zysków.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Podobnie do IKE, IKZE także jest konstrukcją prawną umożliwiającą gromadzenie i pomnażanie kapitału w ramach różnych kont z kilkoma różnicami:

 • maksymalna wpłata roczna na konto IKZE to 120% średniej płacy krajowej lub 180% średniej krajowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • kwotę wpłaconą na IKZE doliczamy do kosztów uzyskania przychodu w formularzu PIT, efektywnie zmniejszając dochód. A mniejszy dochód to mniejszy podatek dochodowy.  Dla Czytelników o dochodach w pierwszym progu podatkowym oznacza to zapłacenie podatku dochodowego mniejszego o około 1000 zł, dla tych Czytelników z drugiego progu podatkowego jest to już oszczędność około 2000 zł;
 • niestety wypłacane środki z IKZE nawet po spełnieniu powyższych wymogów podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wypłacanych środków;
 • wypłata środków następuje po ukończeniu 65 roku życia oraz co najmniej pięciu latach oszczędzania;
 • środki zgromadzone na IKZE można też wypłacić przed osiągnięciem 65 lat i niezależnie od liczby lat dokonywanych wpłat. W takiej sytuacji wypłacone środki traktowane są jak dochód, powiększają więc nasz dochód w formularzu PIT,  zwiększając tym samym podatek dochodowy, którego wysokość zależy już od progu podatkowego do którego Czytelnik “wpada”,  czyli 18 lub 32%.


  Środki zgromadzone zarówno w ramach IKE i IKZE są dziedziczone (w ZUS większość, bo 63% przepada; dziedziczone mogą być tylko środki z OFE i subkonta ZUS, czyli pozostałe 37%). W przypadku dziedziczenia z IKE środki te zwolnione są zarówno z podatku od zysków kapitałowych, jak i z podatku od spadków i darowizn. Z kolei osoby uprawnione do dziedziczenia środków z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zawarte w tym wpisie informacje nie są rekomendacją lecz informacją edukacyjną. Dobór aktywów do własnego portfela inwestycyjnego leży po stronie Czytelnika.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.