Detaliczne obligacje skarbowe z niższą rentownością

Po dwukrotnej półprocentowej obniżce stóp procentowych (z 1,5% do 0,5%) przez Radę Polityki Pieniężnej w tym roku, Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od maja 2020 roku zamierza obniżyć oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych. Przy obecnej inflacji na poziomie 4,6% proponowane oprocentowanie obligacji skarbowych zaczyna podważać sens inwestowania w te aktywa finansowe.

Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (OTS) będą miały oprocentowanie na poziomie 0,5% w stosunku rocznym. Oznacza to obniżkę o 1 punkt procentowy z dotychczasowych 1,5%.  Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji. Łatwo się domyślić, że tracimy około 4% rocznie na takiej inwestycji. List emisyjny znajdziemy tutaj.

Dwuletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (DOS) oferują oprocentowanie 1,0% w stosunku rocznym (stałe przez okres dwóch lat). Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji. Obniżka oprocentowania dla tego typu obligacji to 1,1 punktu procentowego z dotychczasowych 2,1%. Tutaj także zaliczamy stratę na inwestycji w wysokości co najmniej 3% rocznie. List emisyjny znajdziemy tutaj

Trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowe obligacje skarbowe (TOZ) otrzymają w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie w wysokości 1,1% w stosunku rocznym (obniżka z 2,2%). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie “stawki bazowej” pomnożonej przez 1,0. Odsetki są wypłacane co pół roku. List emisyjny znajdziemy tutaj.

Czteroletnie indeksowane inflacją obligacje skarbowe (COI) otrzymają oprocentowanie 1,3% w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym (dotychczas 2,4%). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne i liczone jako suma wskaźnika inflacji oraz marży 0,75% (dotychczas 1,25%). Odsetki są wypłacane co roku. List emisyjny znajdziemy tutaj.

Emerytalne dziesięcioletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją  (EDO) w pierwszym okresie odsetkowym będą miały oprocentowanie na poziomie 1,7% (dotychczas 2,7%) w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne i wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji oraz marży 1,0% (dotychczas 1,5%). Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji. List emisyjny znajdziemy tutaj.

Rodzinne sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS) dla beneficjentów programu 500+ w pierwszym okresie odsetkowym dadzą 1,5% zysku w skali roku (dotychczas 2,8%). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne i wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,25% (dotychczas 1,75%). Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji. List emisyjny znajdziemy tutaj.

Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD) dla beneficjentów programu 500+ będą miały oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym na poziomie 2,0% w skali roku (dotychczas 3,2%). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne i wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,5% (dotychczas 2,0%). Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji. List emisyjny znajdziemy tutaj.

Oczywiście jeśli nie inwestujemy naszych pieniędzy, tracą one swoją siłę nabywczą w wyniku inflacji. Inwestując w dowolne obligacje skarbowe zmniejszamy potencjalną utratę wartości naszych pieniędzy.

Więcej informacji oraz aktualizacje na stronie: obligacjeskarbowe.pl

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.