Detaliczne obligacje skarbowe z niższą rentownością

Po dwukrotnej półprocentowej obniżce stóp procentowych (z 1,5% do 0,5%) przez Radę Polityki Pieniężnej w tym roku, Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od maja 2020 roku zamierza obniżyć oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych. Przy obecnej inflacji na poziomie 4,6% proponowane oprocentowanie obligacji skarbowych zaczyna podważać sens inwestowania w te aktywa finansowe. Czytaj dalej „Detaliczne obligacje skarbowe z niższą rentownością”