BETAW20TR – nowy ETF na GPW

W dniu dzisiejszym (7 stycznia 2019 r.) na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutował nowy ETF na polski indeks WIG20. Jest to czwarty ETF dostępny na GPW, po tych już dostępnych na indeksy WIG20, DAX (Niemcy)  i SP500 (USA). Od swojego poprzednika na WIG20 odróżniają go litery “TR”, czyli “Total Return”, co oznacza, że będzie on także uwzględniał dywidendy.

ETFy (exchange traded funds) to fundusze inwestycyjne notowane na giełdach, których podstawowym celem jest odzwierciedlanie zachowania indeksów bazowych, w tym przypadku WIG20 Total Return (W20TR). Ceny jednostek ETFów rosną i maleją razem z wahaniami cen indeksu, na którym się opierają. Jedna jednostka funduszu oznaczonego BETAW20TR zadebiutowała dziś z ceną 38,03 PLN (1/60 wartości WIG20). 

Jak już wiemy, od tego roku Polacy będą oszczędzać na swoje emerytury w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w ramach których 50% kapitału ma być inwestowane dwadzieścia największych spółek (czyli WIG20). Dlatego nowy ETF BETAW20TR może okazać się atrakcyjnym aktywem w najbliższych latach.