Wycena PZU

Raport zawierający prostą wycenę PZU jest dostępny tutaj (PDF): https://kupujeaktywa.pl/raporty/PZU_raport_2021.pdf

Zawarte w raporcie informacje nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715).